Pannoode valmistamine

3. detsembril oli Arte Gümnaasiumi ja Mustamäe Reaalgümnaasiumi 3. kooliastme õpilastel võimalus ühiselt midagi koos taas teha.

Nimelt valmistati pannoosid teemal “Jõulurahu”.

Valminud pannood on väljas nii Arte Gümnaasiumis kui ka Reaalgümnaasiumis.

Pildid: http://www.mreal.tln.edu.ee/et/gallery?aid=753

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Kontsert “Hüvastijätt sügisega”

24. novembril toimus algklasside kontsert “Hüvastijätt sügisega” Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis.

Kontsedil osalesid 30 Arte Gümnaasiumi algklassi ja Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilast.

Enne kontserti tehti Arte Gümnaasiumi õpilastele väike ekskursioon koolimaja peal.

Kontserdil lauldi laule sügisest.

normal_15120310083567

Pildid: http://www.mreal.tln.edu.ee/et/gallery?aid=752

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Näitus “Lemmikraamatute illustratsioonid”

Arte Gümnaasiumi ja Mustamäe Reaalgümnaasiumi 1.-5. klasside õpilased joonistasid ja maalisid oma lemmikautorite raamatutele illustratsioone.

Näituste ajad:

5. nov.-11. nov. Mustamäe Reaalgümnaasiumis

13. nov.- 24. nov. Arte Gümnaasiumis

IMG_6789 IMG_6802

Arte Gümnaasiumi 1a klass uudistamas oma kooli näitusel

Teretulemast!

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

4. klasside mardipäeva tähistamine

10. novembril tähistasid 4. klassid mardipäeva Mustamäe Reaalgümnaasiumis. Esimese ühistegevusena oli õpilastel võimalik meisterdada mardisandinukke ja mardimaske kahes töötoas. Edasi toimusid sportlikud ja lõbusad tegevused.

normal_15111014221378normal_15111014220423

Arte Gümnaasiumi neljandike sõnul oli tegemist põneva päevaga. Täname töötubade ja sportlike tegevuste juhendajaid ning ürituse organiseerijaid.

normal_15111014222885

Pildid: http://www.mreal.tln.edu.ee/et/gallery?aid=735

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Õpetajate kohtumine Mustamäe Reaalgümnaasiumis

8. oktoobril oli Arte Gümnaasiumi ja Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpetajatel rõõm taas kohtuda. Seekord oli kohtumispaigaks Mustamäe Reaalgümnaasium. Kõigepealt tehti tutvustav ekskursioon värskelt renoveeritud koolimajas. Järgnes töökas nõupidamine ning 2015/16 õ.a tegevuskava paikapanemine. Tuleb põnev õppeaasta! Ja ikka koostegutsedes!

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Õppeaastat kokkuvõttev tänuüritus

kollazKäesoleva õppeaasta jooksul on toimunud mitmeid Arte Gümnaasiumi ja Mustamäe Reaalgümnaasiumi ühiseid üritusi, milles osalenud aktiivsemaid ja edukamaid õpilasi, klasse ning õpetajaid tänati 2. aprillil toimunud tänuüritus-kontserdil.

Tänuüritusel said sõna korraldajad, kuulati noorema ja vanema astme õpilaste poolt esitatud laule, jagati tänukirju ja preemiaid ning vaadati videot koolielust läbi huumori prisma.

Aitäh suurepärase ühise õppeaasta eest!

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Rahvusmustrite töötuba 2. klassidele

DSCN62832. aprillil tegid Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 2. klassi õpilased Tallinna Arte Gümnaasiumi 2. klassi õpilastega tulemuslikku koostööd. Õpilased õppisid eesti ja vene rahvuslikke mustreid, mille tulemusena valmis koostöös vastav plakat.

Kõigepealt moodustati DSCN6315segarühmad, kus ühe õpilase näitel tõmmati kontuurjooned plakatile. Tööd jätkati guaššvärvidega. Iga rühm maalis siluetile eesti või vene rahvariided.

Tore oli näha entusiastlikke õpilasi, kes olid üksteisega arvestavad ja avatud. Rühmatöös suheldi omavahel aktiivselt ning tänu viimasele valmisid imelised plakatid, mida on võimalik näha Arte Gümnaasiumis.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

16. emakeelepäeva konverents “Eesti ja meie naaberriigid” Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis

11. märtsil tähistasimIMG_6239e emakeelepäeva. Arte Gümnaasiumi 6. klassi õpilased said osa Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 16. emakeelepäeva konverentsist “Eesti ja meie naaberriigid”. Konverents algas Eesti Vabariigi hümni “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” laulmisega. Järgnes sissejuhatav kõne Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor Natalja Verguni poolt.

IMG_6289Iga klass käsitles konverentsil erinevat riiki: Soome (6b), Rootsi (6a), Venemaa (6c), Läti (5a) ja Eesti (5c). Esitustes räägiti riikide traditsioonidest, sümboolikast, kultuurist, geograafiast, elanikkonnast ning tähtpäevadest.

Suur tänu informeeriva ja huvitava konverentsi eest!

Tagasiside antud üritusest Arte Gümnaasiumi 6c klassi õpilase Hektori poolt.

Konverentsil räägiti erinevatest rahvastest, keeltest ja kultuurist. Meie klassi rühm kuulas huviga, mida räägiti. Ma ei saanud väga paljust aru, sest seal räägiti vene keeles, mida oskan veel vähe. Sellegipoolest oli see huvitav ja lahe, sest ma sain näha, kuidas õpitakse teises koolis.

Ma sain aru, et pean veel palju vene keelt õppima, et midagi aru saada. See külaskäik andis mulle hea motivatsiooni vene keele tundides pingutada. Loodan, et selliseid külastusi tuleb veel.

 IMG_6255IMG_6254

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Vähemusrahvuste plakatite näitus

IMG_6137Arte Gümnaasiumi ja Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilased osalevad vähemusrahvuste projektis, mille eesmärk on tunnustada inimeste ja vaadete erinevusi ning süvendada tolerantsust. Samuti saavad õpilased ettekujutuse Eestis elavatest vähemusrahvustest ning nende kultuurilistest ja ajaloolistest eripäradest.

IMG_6146Tegemist on grupitööga. Iga grupp sai loosimeetodil teema, mille põhiselt oli vaja teha plakat. Plakateid esitleti ainetundides. Nüüdseks on kõigil võimalus tulla näitusele plakateid uurima.

Parimaid esitlusi on võimalik kuulata ja näha teaduspäeval ja loengute päeval.

Näituste ajad:

19.02-27.02 näitus Arte Gümnaasiumis
02.03-06.03 näitus Mustamäe Reaalgümnaasiumis

Tere tulemast!

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Ainetundide külastus Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiums

6. veebruaril külastasid Arte Gümnaasiumi õpilased Mustamäe Reaalgümnaasiumi ainetunde. Osaleti bioloogia, vene keele ja eesti keele tundides, kus õpiti ainet, vene- ja eesti keelt, lahendati ülesandeid, tehti rollimängude improvisatsioone, väideldi, mängiti lauamänge, lauldi eesti popplaule ning suheldi ja naerdi palju koos.

IMG_8807IMG_8820

Õpilaste hinnangul oli õppepäev huvitav ning soovitakse taas külastada Mustamäe Reaalgümnaasiumi ainetunde.

Gümnaasiumi õpilaste nägemus antud päevast:

Kõige rohkem jäi meelde, kui sõbralikud vene kooli õpilased olid. Nad võtsid meid juba kooli sisse astudes ilusti vastu. Mulle meeldis vaadata, kuidas vene koolis õppetöö käib, väga põnev päev oli. (Kristi, 11. klass)

Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilased olid väga avatud. Vene keele tunnis meeldis, kuidas õpilased proovisid meid aidata ja seletada. Eesti keele tunnis meeldis, kuidas vene õpilased püüdsid rääkida eesti keeles ja meie püüdsime neid aidata. Mulle väga meeldis ja loodan, et saan veel külastada seda kooli. Aga siis võiks minna terveks päevaks, 3 tundi oli kuidagi vähe. (Aleksandra, 10. klass)

Meeldis, et tunnis pidime minema klassi ette ja rolle kehastama, seda muidugi vene keeles. Eesti keele tunnis õppisin uusi asju väitluse kohta. Huvitav oli näha kuidas õpitakse teises keskkonnas. (Hans Christian, 12. klass)

IMG_8816

Mõned eesti keele ülesanded olid isegi mulle keerulised. Pidi vaeva nägema. (Remi, 11. klass)

Vene keele tunnis oli vahva see, et pidime koos vene õpilastega vene keeles panema kokku perekonna situatsioonipõhise lühinäidend. (Tuuli, 12. klass)

Üllatav, kui hästi mõni õpilane oskas eesti keelt kõnelda. Õpetaja tahtis tunnis palju laulda. (Kristiina, 11. klass)

IMG_8817

Kõige rohkem jäi meelde eesti keele tund, sest seda õpitakse seal nagu võõrkeelt. Teistes tundides oli kõige huvitavam võrrelda, kui kaugel on teise kooli 11. klass samas asjas ja kuidas nad seda õpivad. (Robert, 11. klass)

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar